شماره تماس پشتیبانی
02188915004

بیشتر از مزدم کار میکنم

نیاز به پشتیبانی دارید
پشتیبانی از طریق تلگرام
یا
تماس با شماره:
021-88915004
درباره این برنامه

جهان هستی میگه : اگه شما در کاری بهترین عملکرد را داشته باشید، اولین کسی که بازخورد این عملکرد خوب را خواهد دید، خود شما هستید.
مطمئن باشید افرادی که می توانند بیشتر از مزدشان کار کنند، قطعا از دید کارفرما و جهان هستی دور نخواهند ماند.

میخواهم به رایگان مشترک شوم!
رایگان
برای دیدن این برنامه رایگان روی دکمه بالا کلیک کنید!

ثبت نظر و یا سوال

برنامه های مرتبط