شماره تماس پشتیبانی
02188915004

روابط نامناسب چیست؟

نیاز به پشتیبانی دارید
پشتیبانی از طریق تلگرام
یا
تماس با شماره:
021-88915004
درباره این برنامه

رابطه نامناسب رابطه ای است که عشق ورزیدن در آن یک طرفه است، رابطه ای که ممکن است هنوز کسی با خاطراتش در ذهن شما حضور داشته باشد یا رابطه ای که شخص سومی هم در رابطه دونفره شما وجود دارد. سعی کنید منطقی فکر کنید نه احساسی.

ثبت نظر و یا سوال

برای ثبت نظر ابتدا خود شوید.
تاکنون نظری ثبت نشده است !