شماره تماس پشتیبانی
02188915004

موقع دعوا،پای خانواده رو وسط نکشید

نیاز به پشتیبانی دارید
پشتیبانی از طریق تلگرام
یا
تماس با شماره:
021-88915004
درباره این برنامه

هنگام دعوا و جر و بحث با همسرتان هرگز پای خانواده ها را درمیان نکشید و هیچوقت همسرتان را با خانواده اش قیاس نکنید!

ثبت نظر و یا سوال

برای ثبت نظر ابتدا خود شوید.
تاکنون نظری ثبت نشده است !